CHISA 2021

Zámecký hotel Liblice

16. - 18. května 2022

68. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2021

Odborný program

Tematické okruhy:

 

  1. Katalýza (homogenní i heterogenní), kinetika, chemické reaktory
  2. Membrány a další separační technologie
  3. Procesy pro životní prostředí
  4. Chemické technologie, chemicko-inženýrské procesy
  5. Biotechnologie a potravinářská chemie, farmaceutické procesy
  6. Materiály, biomateriály a nanomateriály
  7. Měření a regulace
  8. Modely, predikce, kvantová mechanika
  9. Termodynamika, rovnovážné systémy

 

 

Národní konference CHISA 2022

16. 5. až 18. 5. 2022

Konferenční centrum AV ČR, zámek Liblice

 

Konferenční výbor – odborná a programová část

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda

doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc. – místopředseda

doc. Ing. Zdeňka Kolská, PhD – studentské sekce

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda – studentské sekce

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. – posterová sekce 

 

Konferenční program

pondělí 16. května

11.00 až 13.00 - Oběd

 

13.00 až 15.40 - I. Studentská sekce: 15 soutěžních přednášek/10 minut 

předsedkyně sekce: doc. Ing. Zdeňka Kolská, PhD (Materiálové centrum PřF UJEP v Ústí nad Labem)

 

Od Do Org.č. Autor Název příspěvku Ser.č.
13:00 13:10 1.A Mašková Lucie 3D biotisk tenkých filmů pro teplotně řízené vylučování aktivních látek  2
13:10 13:20 1.B Palkovič Aleš CFD simulace hoření v plynné fázi 3
13:20 13:30 1.C Zelenka Pavel CFD simulace prachových částic ve výrobních prostorech 4
13:30 13:40 1.D Hládek Filip Fosfolipidicky stabilizované nanokrystaly jako nosiče pro cílené doručování  6
13:40 13:50 1.E Edr Antonín Karbosilanové amfifilní dendrony jako biomateriály pro nanovesikulání systémy dopravy léčiv 12
13:50 14:00 1.F Novotná Kateřina Koagulace rozdílných typů přírodních organických látek při úpravě pitné vody 14
14:00 14:10 1.G Kamenský Lukáš Kontrolované uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov pomocou rádiofrekvenčného ohrevu 15
14:10 14:20 1.H Zwaan Zoran Odstraňování UV filtrů pomocí membránových separačních procesů 83
14:20 14:30 1.I Sauer Lukáš Membránový mikroextraktor s vodními dvoufázovými systémy pro kontinuální separaci prekurzorů antibiotik 18
14:30 14:40 1.J Dupal Ondřej Měření objemové hmotnosti zuhelnatělých zbytků dřevěných materiálů pomocí fotogrammetrie  19
14:40 15:00 1.K Odehnalová K. Nanokompozity oxidu křemičitého a liposomů pro cílené doručování léčiv 20
15:00 15:10 1.L Večerková Lucie Nanostrukturované povrchy s antibakteriálním efektem 21
15:10 15:20 1.M Horník Štěpán NMR aerosolomika 22
15:20 15:30 1.N Michálková Lenka NMR metabolomika – nástroj klinické diagnostiky 23
15:30 15:40 1.O Müllerová Monika Nové karbosilanové glykodendrimery a jejich komplexy s doxorubicinem: syntéza a bioaplikační perspektiva  24

 

Přestávka 20 minut, občerstvení

 

16.00 až 16.15 - Slavnostní zahájení

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (předseda ČSCHI, senátor Parlamentu ČR)

 

16.15 až 17.15 - I. Plenární přednáška: Jak se vyrábí pitná voda? Úprava pitné vody jako chemicko-inženýrský proces, doc. RNDr. Martin Pivokonský, PhD (ředitel Ústavu hydrodynamiky AV ČR)

17.15 až 18.15 - II. Plenární přednáška: Rostliny pohledem (bio)chemika

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně AV ČR, emeritní ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV ČR)  

předseda sekce: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. hc   

 

19.30 až 22.00 - Posterová sekce a rautová večeře

předseda sekce: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (emeritní děkan FCHT VŠCHT v Praze a emeritní ředitel ÚCHP AV ČR)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úterý 17. května

9.00 až 10.00 - III. Plenární přednáška: Vznik aerosolových částic v atmosféře

Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová, PhD (vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ)

Předseda sekce: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (Ústav inženýrství pevných látek, FCHT VŠCHT v Praze)   

 

Přestávka 30 minut, občerstvení

 

10.30 až 13.00 - II. Studentská sekce: 15 soutěžních přednášek/10 minut 

Předseda sekce: doc. Dr. Ing. Milan Jahoda (prorektor pro pedagogiku VŠCHT v Praze)

 

Od Do Org.č. Autor Název příspěvku Ser.č.
10:30 10:40 2.A Pilíková Lucie Odhad tvaru bublin ve vodných roztocích propanolu 25
10:40 10:50 2.B Hašková Lenka Optimalizace syntézy Tezakaftoru  26
10:50 11:00 2.C Imrich Tomáš Polovodičové fotoanódy na báze Fe2O3 pre fotoelektrochemické aplikácie  27
11:10 11:20 2.D Halberštát Jan Replika pro testování dezinfekčního prostředku s prodlouženým účinkem 29
11:20 11:30 2.E Lindovský Jiří Separace amoniaku z víceviskózních kapalin 30
11:30 11:40 2.F Baláž Adam Studium doručování léčiv do nádorů s využitím pokročilých liposomálních formulací  31
11:40 11:50 2.G Rusek Jakub TiO2 nanotrubice: Příprava a jejich fotoelektrochemické vlastnosti 32
11:50 12:00 2.H Přibylová Kateřina Transportní vlastnosti PEBA 1657 a PEBA 2533 membrán 34
12:00 12:10 2.I Lhotka Radek Variabilita zdrojů organických aerosolů na pozaďové lokalitě ve střední Evropě 35
12:10 12:20 2.J Císařová T. Vezikuly s obsahem ladderanů pro farmaceutické aplikace  36
12:20 12:30 2.K Valovič Stela Vliv provozních parametrů na fotokatalytickou degradaci polutantů ve vodách 40
12:30 12:40 2.L Čermáková Lenka Vliv předoxidace pomocí manganistanu draselného na koagulaci organických látek produkovaných sinicí Microcystis aeruginosa 41
12:40 12:50 2.M Kralik Dominik Vývoj dvouvrstvého mikrofluidního otevíracího čipu z PDMS pro studium růstu kořínků rostlin 43
12:50 13:00 2.N Waněk Adam Vývoj farmaceuticky relevantní metody pro 3D tisk orodispersních filmů 44
13:00 13:10 2.O Horvát Petr Účinnost tepelného výměníku z karbidu křemíku při režimech kondenzace vzdušné vlhkosti 46

 

 

13.10 až 16.00 - Oběd a odpolední klid, činnosti v zájmových kroužcích   

 

16.00 až 17.00 - IV. Plenární přednáška: Materiálové vědy ve službách péče o hmotné kulturní dědictví – možnosti využití na příkladu několika případových studií

Ing. Karol Bayer (emeritní děkan Fakulty restaurování UPCE v Litomyšli)

předseda sekce: doc. Ing. Michal Ďurovič, CSc. (vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha)

 

Přestávka 30 minut, občerstvení

 

17.30 až 18.30 - V. Plenární přednáška: Chemie proti virům: příběh HIV a koronaviru

prof. RNDr. Jan Konvalinka CSc. (bývalý prorektor pro vědeckou činnost UK v Praze, vedoucí výzkumné skupiny ÚOCHB AV ČR)  

 

20.00 až 21.00 Hudebně literární pořad Baroko, účinkují Václav Jílek (mluvené slovo) a Jan Rotrekl (hudební doprovod)

 

21.00 až 24.00 Společenský večer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 18. května

9.00 až 11.40 - III. Studentská sekce: 15 soutěžních přednášek/10 minut 

předsedkyně sekce: prof. Ing. Lucie Obalová, PhD (ředitelka Institutu environmentálních studií, VŠB-TU Ostrava)

 

Od Do Org.č. Autor Název příspěvku Ser.č.
9:00 9:10 3.A Schimon Dominik Mikrofluidní příprava hydrogelových mikročástic pro cílenou adhezi 51
9:10 9:20 3.B Spáčilová Markéta Mikroplasty v přírodě a co s nimi 52
9:20 9:30 3.C Hlavačková Zuzana Interakcie liečiv v tabletkách s mezoporóznym oxidom kremičitým formulovaných viacerými účinnými látkami pomocou impregnácie z roztoku 54
9:30 9:40 3.D Vajdíková Tereza Separace pachových látek z čistírenských kalů  55
9:40 9:50 3.E Rezlerová Eliška Adsorpce a difuze methanu, ethanu, propanu a oxidu uhličitého v kerogenech s duální porozitou z pohledu molekulárních simulací 56
9:50 10:00 3.F Kolomiets Alexander Analysis of the dispersion of viscoelastic material in the rotor-stator mixer 57
10:00 10:10 3.G Mutylo Elizaveta Minitablety pro snadnější perorální podání léčiv. 59
10:10 10:20 3.H Mulenko Martin Modelování interakce částic ve výsypce 62
10:20 10:30 3.I Jaklová Natalie Použití mikrofluidních reaktorů u N-alkylačních reakcí katalyzovaných fázovým přenosem 70
10:30 10:40 3.J Stárek Jan Snižování koncentrace huminových látek ve vodě pomocí ultrafiltrace 71
10:40 10:50 3.K Zavřel Filip Vývoj metody 3D-tisku implantátů podporujících regeneraci kosti 73
10:50 11:00 3.L Neubertová Viktorie Funkcionalizace povrchu MXenu pro vytvoření kontrastního činidla pro magnetickou rezonanci 74
11:10 11:20 3.M Štípek Jan Porovnání reologických vlastností kolagenních hmot pomocí vytlačovacího reometru 75
11:20 11:30 3.N Kaule Pavel Halogen deriváty cobalt bis(dicarbolidu) jako lewisovsky kyselé homogenní katalyzátory 76
11:30 11:40 3.O Chvíla Stanislav Mapování, scale-up a preformulační testy nanokrystalů účinných farmaceutických látek 77

 

 

11.40 - Ukončení odborné části konference

 

12.00 až 14.00 - Oběd

 

Společenský program

 

Hudebně-literární večer Česká barokní krajina

Zámek Liblice, 17. května 2022, 20 hodin

Velký zrcadlový sál

 

Hudební část

 

Johann Ernst Eberlin 1702-1762

     Toccata a fuga č. 2 g moll

Georg Friedrich Händel 1685-1759        

     Voluntary III a moll

Johann Caspar Kerll 1627-1693   

     Capriccio sopra il cucu

Samuel Scheidt    1587-1654   

     Air de Lampons

Johann Sebastian Bach 1685-1750         

     Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

Johann Ludwig Krebs 1713-1780

     Allein Gott in der Höh sei Ehr (Preluidum a Fughetta)

Johann Caspar Ferdinand Fischer 1656-1746

     Chaconna f dur

 

Díla barokních mistrů provede na varhanní positiv Jan Rotrekl.

Jan Rotrekl získal první varhanické vzdělání u Ireny Chřibkové na ZUŠ Klementa Slavického v Praze. Ve studiu dále pokračoval ve Francii pod vedením Erica Lebruna na Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés, kde studium zakončil s nejvyšším možným hodnocením. V letech 2010 až 2014 pak studoval ve Vídni na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve třídě Martina Haselböcka. Kromě toho absolvoval mistrovské kurzy u Martina Sandera, Luigiho Tagliaviniho či Piera Damiana Perettiho. Sólově vystupoval v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2019 v české premiéře uvedl dílo Fantasia Apocalyptica amerického tvůrce Donalda E. Knutha. Vystupuje rovněž s dalšími sólisty a tvoří duo s varhanicí Pavlou Salvovou.

 

Vedle hudby se Jan Rotrekl věnuje také vědecké práci. Na pražské VŠCHT vystudoval fyzikální chemii a v témže oboru získal v roce 2019 i doktorský titul. V současnosti pracuje na Ústavu chemických procesů AV ČR, kde se věnuje zejména fyzikálně-chemické charakterizaci čistých látek a studiu termodynamiky směsí.

 

Texty o České barokní krajině napsala Mgr. Sylva Dobalová, Ph.D.

 

vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze a dějiny architektury a památkové péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 2004 pracuje jako vědecká pracovnice v oddělení umění raného novověku Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. V tomto ústavu vede "Studia Rudolphina", výzkumné centrum pro výtvarné umění a kulturu v době Rudolfa II. V letech 2017–2018 spolupracovala se zámkem Schloss Ambras Innsbruck a Národní galerií v Praze na organizaci mezinárodních výstav o arcivévodovi Ferdinandu II. Tyrolském; na téma kulturních zájmů uvedeného renesančního prince vedla úspěšný grant GAČR (2017–2019). Mezi hlavní oblasti jejího výzkumu patří umělecký mecenát Habsburků v 16. a 17. století, v poslední době se zaměřuje na vztah umění a přírodních věd na dvoře Rudolfa II. K druhé velké skupině jejích badatelských zájmů patří architektura historických zahrad renesance a baroka (např. zahrady Pražského hradu).

 

Texty přečte Václav Jílek z divadla Studio 2