CHISA 2021

Zámecký hotel Liblice

29. 11. - 1. 12. 2021

68. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2021

Odborný program

Tematické okruhy:

 

  1. Katalýza (homogenní i heterogenní), kinetika, chemické reaktory
  2. Membrány a další separační technologie
  3. Procesy pro životní prostředí
  4. Chemické technologie, chemicko-inženýrské procesy
  5. Biotechnologie a potravinářská chemie, farmaceutické procesy
  6. Materiály, biomateriály a nanomateriály
  7. Měření a regulace
  8. Modely, predikce, kvantová mechanika
  9. Termodynamika, rovnovážné systémy

 

 

Konferenční výbor – odborná a programová část

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda

doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DSc. – místopředseda

doc. Ing. Zdeňka Kolská, PhD – studentské sekce

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda – studentské sekce

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. – posterová sekce 

 

Konferenční program

Pondělí 29. listopadu

12.00 až 14.00 - Oběd

 

14.00 až 16.30 - Studentská sekce: soutěžní přednášky /6 minut 

Předsedkyně sekce: doc. Ing. Zdeňka Kolská, PhD (Materiálové centrum PřF UJEP v Ústí nad Labem)

 

Přestávka 30 minut, občerstvení

 

17.00 až 17.15 - Slavnostní zahájení

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (předseda ČSCHI, senátor parlamentu ČR)

 

17.15 až 18.15 - I. Plenární přednáška: Jak se vyrábí pitná voda? Úprava pitné vody jako chemicko-inženýrský proces

doc. RNDr. Martin Pivokonský, PhD (ředitel Ústavu hydrodynamiky AV ČR)

Předseda sekce: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. 

 

19.00 až 22.00 - Posterová sekce a rautová večeře

Předseda sekce: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (emeritní děkan FCHT VŠCHT v Praze a emeritní ředitel ÚCHP AV ČR)  

 

 

Úterý 30. listopadu

10.00 až 11.00 - II. Plenární přednáška: Vznik aerosolových částic v atmosféře

Mgr. Adéla Holubová Šmejkalová, PhD (vedoucí observatoře Košetice, ČHMÚ)

Předseda sekce: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc. (Ústav inženýrství pevných látek, FCHT VŠCHT v Praze)   

 

11.00 až 15.00 - Oběd a odpolední klid 

 

15.00 až 16.00 - III. Plenární přednáška: Rostliny pohledem (bio)chemika

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně AV ČR, emeritní ředitelka Ústavu experimentální botaniky AV ČR)  

Předseda sekce: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

 

16.00 až 17.00 - IV. Plenární přednáška: Materiálové vědy ve službách péče o hmotné kulturní dědictví – možnosti využití na příkladu několika případových studií

Ing. Karol Bayer (Proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice)

Předseda sekce: doc. Ing. Michal Ďurovič, CSc. (vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek)

 

Přestávka 30 minut, občerstvení

 

17.30 až 18.30 - V. Plenární přednáška: Chemie proti virům: příběh HIV a koronaviru

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (prorektor pro vědeckou činnost UK v Praze, vedoucí výzkumné skupiny ÚOCHB AV ČR)  

Předseda sekce: prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

 

20.00 až 21.00 Hudebně-literární večer Česká barokní krajina, účinkují Martin Myšička (mluvené slovo) a Jan Rotrekl (hudební doprovod)

 

21.00 až 24.00 Společenský večer

 

Středa 1. prosince

9.00 až 11.30 - Studentská posterová sekce 

Předsedkyně sekce: prof. Ing. Lucie Obalová, PhD (ředitelka Institutu environmentálních studií, VŠB TUO Ostrava)

 

11.30 - Ukončení odborné části konference

 

12.30 až 14.00 - Oběd

 

Společenský program

 

Hudebně-literární večer Česká barokní krajina

Zámek Liblice, 30. listopadu 2021, 20 hodin

Velký zrcadlový sál

 

Hudební část

Johann Ernst Eberlin 1702-1762

     Toccata a fuga č. 2 g moll

Johann Jakob Froberger 1616-1667       

     Partita auf die Mayerin

Johann Caspar Ferdinand Fischer 1656-1746

     Chaconna f dur

Johann Sebastian Bach 1685-1750         

     Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

Johann Caspar Kerll 1627-1693   

     Capriccio sopra il cucu

Johann Ludwig Krebs 1713-1780

     Allein Gott in der Höh sei Ehr (Preluidum a Fughetta)

Georg Friedrich Händel 1685-1759        

     Voluntary III a moll

 

Díla barokních mistrů provede na varhanní positiv Jan Rotrekl.

Jan Rotrekl získal první varhanické vzdělání u Ireny Chřibkové na ZUŠ Klementa Slavického v Praze. Ve studiu dále pokračoval ve Francii pod vedením Erica Lebruna na Conservatoire à rayonnement régional de Saint-Maur-des-Fossés, kde studium zakončil s nejvyšším možným hodnocením. V letech 2010 až 2014 pak studoval ve Vídni na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve třídě Martina Haselböcka. Kromě toho absolvoval mistrovské kurzy u Martina Sandera, Luigiho Tagliaviniho či Piera Damiana Perettiho. Sólově vystupoval v České republice, na Slovensku, v Německu, Francii, Rakousku, Rusku a Finsku. Jeho repertoár zahrnuje závažná díla od renesance po hudbu 21. století s důrazem na hudbu současnou. Provedl např. cyklus Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce, v rámci festivalu soudobé hudby Wien Modern uvedl v premiéře varhanní skladby rakouského skladatele Friedricha Cerhy. V roce 2019 v české premiéře uvedl dílo Fantasia Apocalyptica amerického tvůrce Donalda E. Knutha. Vystupuje rovněž s dalšími sólisty a tvoří duo s varhanicí Pavlou Salvovou.

 

 

Vedle hudby se Jan Rotrekl věnuje také vědecké práci. Na pražské VŠCHT vystudoval fyzikální chemii a v témže oboru získal v roce 2019 i doktorský titul. V současnosti pracuje na Ústavu chemických procesů AV ČR, kde se věnuje zejména fyzikálně-chemické charakterizaci čistých látek a studiu termodynamiky směsí.

 

Texty o České barokní krajině přečte Martin Myšička z Dejvického divadla