CHISA 2021

Zámecký hotel Liblice

29.11. - 1.12.2021

68. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2021

Odborný program

Zde budeme postupně doplňovat seznam zvaných řečníků, nicméně již nyní je možné hlásit příspěvky -  přednášky i postery, a to, zejména v těchto tématických okruzích:

 

  1. Katalýza (homogenní i heterogenní), kinetika, chemické reaktory
  2. Membrány a další separační technologie
  3. Procesy pro životní prostředí
  4. Chemické technologie, chemicko-inženýrské procesy
  5. Biotechnologie a potravinářská chemie, farmaceutické procesy
  6. Materiály, biomateriály a nanomateriály
  7. Měření a regulace
  8. Modely, predikce, kvantová mechanika
  9. Termodynamika, rovnovážné systémy